Teambuilding

Steeds hogere targets haal je alleen wanneer je een goed team vormt. Een team ben je pas wanneer je elkaar goed kent, vertrouwt en voor elkaar door het vuur gaat. Het resultaat van deze workshop is dat op deze punten forse stappen voorwaarts worden gezet. Workshop in een optimistische en vrolijke sfeer waarin vertrouwen een kans krijgt. Discussie en oefeningen met multimediale ondersteuning.

De leidinggevende creëert vanuit persoonlijk perspectief een mensbeeld dat voor veel medewerkers verrassend zal zijn en een uitnodiging om zelf ook meer prijs te geven dan gebruikelijk in het team. Vooraf indringende coaching van de leidinggevende.

tijdsduur 1 dagdeel (terugkomdag optioneel).

prijs: € 950 ex BTW (all in excl. terugkomdag), 1 facilitator.