Over cultuurverandering

Cultuur veranderen betekent het gedrag van een groep veranderen door het gedrag van individuele mensen te veranderen. Maar een groep kan zijn eigen cultuur niet veranderen. Sterker, een groepscultuur is er op gericht het bestaande gedrag in stand te houden. Alleen individuen in de groep kunnen, bijvoorbeeld door charismatisch gedrag, de groepscultuur veranderen. Daarom is de aanpak van Jocre altijd gericht op bewustwording en beïnvloeding van het individu in de groep. Bewustwording van normen en waarden die er heersen in de groep, de normen en waarden die volgens de nieuwe strategie nodig zijn en de belemmeringen die het individu voelt om de nieuwe normen en waarden te accepteren.

Het schrijven van een strategische nota en het veranderen van bedrijfsprocessen zijn zeker belangrijke initiële en randvoorwaardelijke zaken. De werkelijke verandering, en daarmee het succes van de nieuwe strategie, zit echter in menselijke acceptatie en gedrag.