De medewerkerstevredenheids-dvd

Houdt u ze ook, of wilt u ze gaan houden? Medewerkerstevredenheidsonderzoeken of betrokkenheids/engagement-analyses. Een uitstekend initiatief omdat onderzoek heeft aangetoond dat gemotiveerde medewerkers de omzet en het resultaat verhogen. In uw medewerkers zit meer kapitaal en goodwill dan u wellicht vermoedt.

Maar wat als de resultaten van het onderzoek uitkomen en moeten worden gepresenteerd? Bestookt u uw medewerkers, van wie u verwacht dat zij met flair en enthousiasme uw cliënten bedienen, met een dik rapport, gortdroge teksten, excel-sheets en teveel staafdiagrammen?

Jocre adviseert uit dit rapport de 4 belangrijkste (verbeter)punten te halen en deze in een film te verwerken. Stelt u zich voor dat enkele medewerkers zich voor de camera uitspreken over deze onderwerpen. Het wordt helemaal interessant als de meningen haaks op elkaar staan! Deze film vertoont u na een korte inleiding in een plenaire bijeenkomst met uw medewerkers. Als u deze film vertoont brandt de discussie pas echt los en voelen medewerkers dat het over zichzelf en over hun bedrijf gaat.

Hoeveel betrokkenheid wilt u nog hebben om de verbeterpunten gezamenlijk aan te pakken? Het rapport houdt u natuurlijk beschikbaar voor iedereen die dat nog eens rustig wil nalezen.

Prijs: € 5.000,- ex BTW. (all in) voor 20 minuten (4 thema's van 5 minuten) inclusief interviewing.