De Kwartiermakers

De strategie is beschreven maar nu moet de organisatie daadwerkelijk veranderen. Wie neemt het voortouw? Het cultuurtraject "De Kwartiermakers" initieert verandering overal in de organisatie en voorkomt dat de strategie een papieren tijger wordt.

Veranderingstraject waarin zorgvuldig gekozen, bepalende medewerkers een persoonlijke verandering ondergaan om de gekozen strategie vorm te geven en hun collega’s mee over de streep te trekken. Zij worden hierin full-continu gecoacht en begeleid.

Door zichtbare verandering in het gedrag van informele leiders worden anderen gemotiveerd zich aan te sluiten. Ondersteund door analysetechnieken Zelf-Kennis-Methode en Commitment-in-Change. Prima te combineren met 'Geboeid of Geboeid'.

Tijdsduur bruto 6 maanden.

prijs: afhankelijk van omvang organisatie variërend van € 15.000 tot € 65.000 ex BTW (all in). 1 of 2 facilitators.