De Bedrijfsslapstick

Een nieuwe strategie of een andere verkoopmethodiek? Maar dan wel collectief afscheid nemen van oude gewoontes en gedragingen door samen nog eens hartelijk te lachen om hoe het was. Lachen maakt de geest open en creëert de ruimte die nodig is om de nieuwe cultuur toe te laten. De Bedrijfsslapstick is de ideale manier om de oude cultuur vaarwel te lachen.

Een slapstick zoals Comedy Capers, Ben Turpin en Laurel & Hardy. Stomme film maar met dixie of charlestonmuziek. Intro met Polygoon journaaltune en Philip Bloemendaal-achtige voice-over.

Medewerkers figureren in deze slapstick. Vooraf inventariseert u welk gedrag (thema's zoals: ‘hoe verloopt momenteel een bezoek aan een cliënt) de oude cultuur het meest typeert en door wie dit het best kan worden uitgebeeld. Uiteraard op vrijwillige basis maar…ze staan in de rij.

Prijs: € 3.500 ex BTW (all in). Dvd in box met omslag en foto's. Max 10 minuten.